Zemljište poslovne namjene

       1. U Pakracu u ulici Andrije Hebranga odmah u nastavku pored trgovačkih centara „Spara“ i „Pepca“ na prodaju neizgrađeno građevinsko zemljište mješovite namjene s izlazom na dvije prometnice. Čine ga dvije katastarske čestice ukupne površine 3.755 m2.

Dokumentacija o vlasništvu uredna.
Cijena 20 eura/m2.

 

     2. U Pakracu u Osječkoj ulici na prodaju neizgrađeno građevinsko zemljište mješovite namjene s izlazom na prometnicu ukupne površine 9.876 m2.

 

Dokumentacija o vlasništvu uredna.
Cijena 10 eura/m2
 

e-mail:  miroslav_kolar@hotmail.com