Vikendice na prodaju

KUSONJE, 8.000 €

 

KUSONJE, 26.000 €

 

BATINJANI, 9.000 €

 

 

 

 

 

PAKRAC, 18.000 €

 

ŠEOVICA, 17.000 €

 

PAKRAC, 11.000 €

 

 

 

 

 

DARUVAR
20.000 €

 

DARUVAR, 12.000 €

 

BATINJANI, 24.000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:  miroslav_kolar@hotmail.com