Poljoprivredno zemljište - za prodaju

1. U Tornju, selu 10 km od Pakraca na prodaju građevinsko zemljište na kom se nalaze ostatci u ratu uništene obiteljske kuće, oštećeni gospodarski objekti (garaža, ljetna kuhinja), te bunar. Na građevinsko zemljište nastavlja se okućnica koja od 1991. godine nije obrađivana, te je zakorovljena. Sve se nalazi na tri katastarske čestice ukupne površine 11.527 m2. Na katastarskoj mapi parcele su išrafirane zelenom bojom, a svaka parcela označena je crvenim znakom X.

 Dokumentacija o vlasništvu uredna.  Cijena 3.500 eura.

2. U Kusonjima na prodaju 8.434 m2 poljoprivrednog zemljišta (oranica) vrlo blizu asfaltnoj prometnici. Zemljište je u jednom komadu, sastoji se od tri parcele, zadnjih godina nije obrađivano.

Cijena 2.400 eura .

3. U selu Subocka, nedaleko od Lipika, na prodaju u jednoj cjelini 10.9 hektara (17,5 katastarskih jutara) zemljišta, koje je većim dijelom poljoprivredno zemljište na kom je proteklih godina izraslo razno raslinje i nije obrađivano od 1991. god., te jednim dijelom šuma. Zemljište ima izlazak na seosku prometnicu, gdje se nalaze i ostatci ratom uništenog seoskog imanja, kuće i gospodarskih zgrada.

Cijena 26.000 eura.

4. U Tornju, selu 10 km od Pakraca na prodaju građevinsko zemljište od 1011 m2 na kom se nalaze ostatci u ratu uništene obiteljske kuće i gospodarskih zgrada. Obiteljska kuća katastarski je ucrtana i gruntovno upisana. Na građevinskoj parceli nalazi se bunar iza koje se u nastavku okućnice pruža veće poljoprivredno zemljište površine 20.914 m2 pogodno za ratarsku proizvodnju ili podizanje trajnih voćnih nasada. Na mjestu uništene kuće moguće izgraditi drugu kuću s pravom na priključenje na električnu energiju koja je bila na objektu sve do njegova uništenja. Na katastarskoj snimci parcele koje su na prodaju označene su sa X u crvenoj boji.

 Dokumentacija o vlasništvu uredna.

 Cijena 5.000 eura.

e-mail:  miroslav_kolar@hotmail.com