O nama
NEKRETNINE-KOLAR
  PAKRAC, J. J. STROSSMAYERA 49

Agenciju za posredovanje nekretninama “NEKRETNINE-KOLAR” sa sjedištem u Pakracu, J. J. Strossmayera 49 utemeljena je 2004. god. Vlasnik agencije je Miroslav Kolar, dipl. ing. Osnovna djelatnost agencije je posredovanje pri kupoprodaji, zamjeni i iznajmljivanju nekretnina na području Zapadne Slavonije tj. od Daruvara preko Pakraca i Lipika, pa sve do Okučana i Novske.
       Nakon provedene edukacije za posrednike u prometovanju nekretninama i uspješno položenih ispita pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, vlasnik agencije raspolaže od 04.07.2007. god. UVJERENJEM o stručnoj osposobljenosti posrednika nekretninama, a od 08.07.2008. god. i POTVRDOM o položenom stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina, čime je vlasnk agencije stekao pravo upisa u IMENIK AGENATA posredovanja u prometu nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
         Agencija je svoje djelovanje među prvima u Republici Hrvatskoj u potpunosti uskladila sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (“Narodne novine” broj 107/2007), tako da je s 12.01.2009. god. upisana u REGISTAR POSREDNIKA u prometu nekretninama u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora, a od studenog 2017. godine potpisnica je KODEKSA ETIKE. Za rad po uzoru na zakonodavstvo Europske unije ima sve propisane certifikate što klijentima jamči stručnost i sigurnost pri kupoprodaji, zamjeni i iznajmljivanju nekretnina. Sa CROATIA OSIGURANJEM d.d. agencija ima potpisan ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogli prouzročiti obavljanjem posredovanja. Za štetu koju bi posrednik obavljanjem posredovanja mogao eventualno prouzročiti nalogodavcu ili trećim osobama agencija je osigurana  od odgovornosti s najniže osiguranom svotom od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

Za klijenta - prodavatelja vršimo uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo nad predmetnom nekretninom, dajemo mišljenje o vrijednosti nekretnine, upoznajemo klijenta sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama, u dogovoru sa klijentom marketinški obrađujemo nekretninu (internet, tisak i sl.), te osiguravamo sastav kupoprodajnog ugovora i izradu energetskog certifikata. 

Za klijenta - kupca prezentiramo nekretninu u uredu, te omogućujemo obilazak nekretnine, upoznajemo klijenta sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje proizlaze iz kupoprodaje, dajemo na uvid dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom.

Bez potrebe da sami vršite prijenos prava vlasništva na svoje ime i obilazite šaltere državnih institucija, umjesto Vas u najkraćem roku odrađujemo cijelu transakciju. Po principu “vlasnički list u ruke kupca”, sastavljamo kupoprodajni ugovor, priređujemo svu potrebitu dokumentaciju neophodnu za uknjižbu prava vlasništva u gruntovnici i promjenu posjedovnog stanja u katastru, te po potrebo ishodujemo prodavateljima energetski certifikat. Isto tako  klijentima koji nekretnine kupuju na kredit putem poslovnih banaka pomažemo pri prikupljanju neophodne dokumentacije za dobivanje kreditnih sredstava.

e-mail:  miroslav_kolar@hotmail.com