Kuće na prodaju

KUSONJE, 8.000 €

PAKRAC, 27.000 €

KUSONJE, 26.000 €

 

 

 

PAKRAC, 42.000 €

PAKRAC, 45.000 €

BATINJANI, 9.000 €

 

 

 

PAKRAC, 29.000 €

ŠEOVICA, 17.000 €

PAKRAC, 16.500 €

 

 

 

ŠEOVICA, 40.000 €

LIPIK, 30.000 €

PAKRAC,
 29.500 €

 

 

 

PAKRAC, 28.000 €

PAKRAC, 180.000 €

PAKRAC, 32.000 €

 

 

 

PAKRAC,
39.000 €

KUSONJE, 28.000 €

DOBROVAC, 25.000 €

 

 

 

KUSONJE
 15.000 €

PAKRAC, 20.000 €

PREKOPAKRA
30.000 €

 

 

 

PAKRAC, 29.000 €

KUSONJE, 19.000 €

KUSONJE, 18.000 €

 

 

 

KUSONJE, 19.000 €

PAKRAC, 11.000 €

PAKRAC, 35.000 €

 

 

 

PAKRAC, 20.000 €

LIPIK, 20.000 €

JAPAGA, 35.000 €

 

 

 

PAKRAC, 20.000 €

PAKRAC, 100.000 €

PAKRAC, 25.000 €

 

 

 

KUKUNJEVAC,
 14.000 €

PAKRAC, 45.000 €

PAKRAC, 20.000 €

 

 

 

KUSONJE, 13.000 €

PAKRAC, 55.000 €

LIPIK, 26.000 €

 

 

 

KUKUNJEVAC,
15.000 €

PAKRAC
55.000 €

GAJ, 35.000 €

 

 

 

PAKRAC, 29.000 €

LIPIK, 190.000 €

KLISA, 22.000 €

 

 

 

PREKOPAKRA.
 68.000 €

LIPIK, 60.000 €

NOVSKA, 80.000 €

 

 

 

PAKRAC, 42.500 €

KUSONJE, 18.000 €

LIPIK
 26.000 €

 

 

 

KUSONJE, 13.500 €

KUSONJE, 15.000 €

DRAGOVIĆ, 13.000 €

 

 

 

DONJI ČAGLIĆ,
20.000 €

PAKRAC, 48.500 €

PAKRAC, 18.000 €

 

 

 

PAKRAC, 25.000 €

PAKRAC, 19.000 €

ŠEOVICA, 25.000 €

 

 

 

PAKRAC, 29.000 €

PAKRAC, 19.500 €

JAGMA
 26.000 €

 

 

 

LIPIK, 22.000 €

KUSONJE, 23.000 €

LIPIK, 22.000 €

 

 

 

DRAGOVIĆ
 15.000 €

OMANOVAC, 10.000 €

DRAGOVIĆ
 13.000 €

 

 

 

OŽEGOVCI
 15.000 €

ŠEOVICA, 7.500 €

PAKRAC, 26.000 €

 

 

 

BATINJANI, 24.000 €

DONJI ČAGLIĆ, 26.000 €

JAPAGA
 22.000 €

 

 

 

ŠPANOVICA
 11.000  €

PAKRAC etažirana kuća 
sa 2 stana svaki 
17.000 €

NOVSKA, 160.000 €

 

 

 

PAKRAC, 55.000 €

ŠEOVICA
LIPIK, 70.000 €

PAKRAC, 14.000 €

 

 

 

PAKRAC, 25.000 €

JAPAGA, 8.000 €

NOVSKA
 25.000 €

 

 

 

LIPIK, 160.000 €

PAKRAC, 16.000 €

BRUSNIK, 7.000 €

 

 

 

JAPAGA, 22.000 €

KUSONJE, 25.000 €

KUKUNJEVAC
20.000 €

 

 

 

DONJI ROGOLJI
110.000 €

BIJELA, 30.000 €

DARUVARSKI
 BATINJANI,
 35.000 €

 

 

 

PAKRAC, 40.000 €

KLISA, 25.000 €

LAĐEVAC, 42.000 €

 

 

 

GORNJI ČAGLIĆ
40.000 €

JAPAGA, 25.000 €

CAGE kod OKUČANA
 45.000 €

 

 

 

LIPIK, 30.000 €

KUSONJE,
 16.000 €

ŠEOVICA, 10.500 €

 

 

 

PAKRAC, 70.000 €

ŠPANOVICA
6.000 €

VRBOVLJANJI
OKUČANI
12.000 €

 

 

 

ŠEOVICA, 30.000 €

PAKRAC, 12.000 €

CAGE, 15.000 €

 

 

 

KRAGUJ
 6.000 €

ŠEOVICA, 23.000 €

IVANOVO POLJE
28.000 €

 

 

 

KRIČKE, 10.000 €

VOĆARICA
11.000 €

G. ŠUMETLICA
 20.000 €

 

 

 

 

 

 


Povrat na početak

e-mail:  miroslav_kolar@hotmail.com